Ἀχιλλεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Achilleus (αυτοκρ. περ., Σικελία), Ἀχιλλέος (γεν., αυτοκρ. περ., Ιωνία), Ἀχιλέος (γεν., αυτοκρ. περ., Ιωνία), Ἀχελλεύς (2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἀχιλεούς (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 113 π.Χ., PDion 21.29, 43 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 111 π.Χ., PDion 22.26 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 222 (4) ΕΚΜ 1, Βέροια 404.26 (= Peek 1955, 1594) (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 290 (6) ΕΚΜ 1, Βέροια 361 (7) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 218 (8) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.26 (9-10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.391 (11) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262.3 (12) Μακεδονία (-Μέγαρα) 4ος αι. π.Χ., Πλούταρχος, Πύρρος 2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
140