Ἀχαιός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 320-260 π.Χ., Ευσέβιος, Χρονικόν 1.251· Πολύαινος 4.17· ILaodLyk 1, 7, 9, 15, 24  (RE (3)) (2) Μακεδονία 255-213 π.Χ., Πολύβιος 4.2.5· 48· 49.2· 50· 51· 5.40.7· 45.6· 57· 58.1· 66· 67.12-13· 72· 74· 75.7· 76.8-9· 77· 78.4· 107.4· 8.17-23 (RE (4))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
68