Ἀγρίππας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγρήππας (αυτοκρ. περ., Ήπειρος), Ἀγρίπας (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.56 (2) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 34.5 (3) Μακεδονία (Πελαγονία-Kolobaise) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.232 (4) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Prilepec: Bezisten) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.186.4 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.175

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31