Ἀφθόνητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀφθόνε̄τος (5ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Aphthonetus (αυτοκρ. περ., Σικελία), Apthonetus (1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ., Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 14.48 (2) 327 π.Χ., Κούρτιος 8.6.9 (Berve 1926, 296) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Αλλάντη) 323 π.Χ., SEG XXXVI 331B.22 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρατονίκεια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 576

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
99