Ἀφροδίσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀφροδείσιος (συχνότατη γραφή, πρώτες μαρτυρίες από τον 2ο/1ο αι. π.Χ.), Afrodisius (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Aphrodisius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 12 μ.Χ.,  PKöln 227B.23 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 188 (3) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 337 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.15 (5) 177 μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 135B.25 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.247.7 (7) IG X.2.1.771.1 (8) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) μέσα 3ου αι. μ.Χ.,  SEG XXXI 636 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
816