Ἀφόβητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Aphobetus (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 330 π.Χ.,  Κούρτιος 6.7.15 (RE Supplbd. 4 (-)· Berve 1926, 190) (2-3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 216

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13