Πελαγονία

Συγγραφέας Παραπομπή
Heuzey & Daumet 1876

Heuzey & Daumet 1876, 326, αρ. 131  (= Δήμιτσας 1896, αρ. 282)

Düll 1977

Düll 1977, 360, αρ. 173, εικ. VIII

Düll 1977

Düll 1977, 273-274, αρ. 7, εικ. 10

Cermanović 1982

Cermanović 1982, 53-54, αρ. 72, πίν. XLI

Subscribe to Πελαγονία