Ηράκλεια

Συγγραφέας Παραπομπή
Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 270

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 269

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 267

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 266

Düll 1977

Düll 1977, 428-429, αρ. 183 A, πίν. 72

Düll 1977

Düll 1977, 357-358, αρ. 167

Düll 1977

Düll 1977, 280, αρ. 19

Subscribe to Ηράκλεια