επαφές

Συγγραφέας Παραπομπή
Tίτος Λίβιος

31.29.15

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 3.94.9 Kaibel

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.108.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.67.1

Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.2

IG V.1

IG V.1.651

Απολλώνιος Δύσκολος

Περί συντάξεως 2.2.301

Subscribe to επαφές