Ζηνόβιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Επιτομή εκ των Ταρραίου και Διδύμου παροιμιών 6.30

Χωρίο / Κείμενο: 

Παρὰ γὰρ Μακεδόσιν ὁ τελευταῖος μὴν τοῦ ἐνιαυτοῦ Ὑπερβερεταῖος ἀνεγράφη.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Μακεδονική ονομασία μηνός.

Θεματική περιοχή: