Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 430.17-18, λ. Μανδαραί

Χωρίο / Κείμενο: 

Μανδαραί, μέρος τῆς Μακεδονικῆς Κύρρου. οἱ οἰκήτορες Μανδαραῖοι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.