Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 309.22-310.2, λ. Θέρμη

Χωρίο / Κείμενο: 

Θέρμη, πόλις Θρᾴκης. Ἀπολλόδωρος δὲ Μακεδονίας 310 φησὶ καὶ Θουκυδίδης. ὁ πολίτης Θερμαῖος. ἔστι καὶ Θερμαῖος κόλπος. 

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η πόλη Θέρμη. Ο Στέφανος την προσδιορίζει ως θρακική σε αντίθεση με τους Απολλόδωρο και Θουκυδίδη που την κατονομάζουν μακεδονική. Χαρακτηριστική μαρτυρία για τη σύγχυση γεωγραφικών ορίων κατά την αρχαιότητα.