Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 301.14-15, λ. Ἠμαθία

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἠμαθία, πόλις καὶ χωρίον. ἡ νῦν Μακεδονία. καὶ Ἠμαθίς ἡ χώρα.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική περιοχή και πόλη Ημαθία και παραλλαγές του ονόματος.