Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά  94.15-17, λ. Ἀνδρία

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀνδρία, πόλις Ἠλείας, καὶ ἑτέρα Μακεδονίας, ὡς Φιλέας ἐν περίπλοις. ὁ πολίτης Ἀνδριεύς. Τεύπαλος ὁ γράψας Ἠλειακά.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Ανδρία, όπως καταγράφεται από τον Αθηναίο γεωγράφο περιηγητή Φιλέα (άγνωστης χρονολογίας-μάλλον πρώιμο)