Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά  78.18-19, λ. Ἄλτος

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἄλτος, χωρίον πλησίον Θεσσαλονίκης, ὡς Θεαγένης ἐν Μακεδονικοῖς. τὸ ἐθνικὸν Ἄλτιος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Το χωριό Άλτος, και μαρτυρία για έργο με τίτλο Μακεδονικά του ιστορικού Θεαγένη (άγνωστης χρονολογίας)