Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. Ἰχναίη

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἰχναίη: ἡ Μακεδονία.

Γραμματειακό είδος:

Λέξη: 

Ἰχναίη

Σχόλια: 

Εναλλακτικό όνομα της Μακεδονίας.

Θεματική περιοχή: