Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. Αὐδηναῖος

Χωρίο / Κείμενο: 

Αὐδηναῖος: ὄνομα μηνὸς παρὰ Μακεδόσιν. ὁ Ἰαννουάριος.

Γραμματειακό είδος:

Λέξη: 

Αὐδηναῖος

Σχόλια: 

Ο μήνας Ιανουάριος ονομαζόταν Αυδηναίος από τους Μακεδόνες.

Θεματική περιοχή: