Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. Ἀρτεμίσιος

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀρτεμίσιος: παρὰ Μακεδόσιν ὁ Μάϊος.

Γραμματειακό είδος:

Λέξη: 

Ἀρτεμίσιος

Σχόλια: 

Ο μήνας Μάϊος ονομαζόταν Αρτεμίσιος από τους Μακεδόνες.

Θεματική περιοχή: