Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. Ἀπελλαῖος

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀπελλαῖος: ὁ Δεκέμβριος μήν. παρὰ Μακεδόσιν.

Γραμματειακό είδος:

Λέξη: 

Ἀπελλαῖος

Σχόλια: 

Ο μήνας Δεκέμβριος ονομαζόταν Απελλαίος από τους Μακεδόνες.

Θεματική περιοχή: