Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. σιγύνη

Χωρίο / Κείμενο: 

Σιγύνη. καὶ Σιγύννους, τὰ δόρατα. παρὰ Μακεδόσιν.

Γραμματειακό είδος:

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

σιγύνη

Σχόλια: 

Για τη μακεδονική λ. σιγύνη = δόρυ.

Θεματική περιοχή: