Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. Πιερία

Χωρίο / Κείμενο: 

Πιερία: ὄρος Μακεδονίας. καὶ Πιερίδες, αἱ Μοῦσαι αἱ ἐν Μακεδονίᾳ.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Για το μακεδονικό όρος Πιερία και την προσονομασία των Μουσών Πιερίδες.