Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. Ἀνθεμοῦς

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀνθεμοῦς: πόλις ἐστὶ Μακεδονική. καὶ Ἀνθεμουσία γῆ.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Για την πόλη Ανθεμούντα της Μακεδονίας.

Θεματική περιοχή: