Ευστάθιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Σχόλια στον Διονύσιο Περιηγητή 419

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὁ δὲ Γεωγράφος φησὶν ὅτι οἱ νεώτεροι καὶ μάλιστα Μακεδόνες καὶ Θετταλοὶ ἄργος τὸ πεδίον φασί.

Γραμματειακό είδος:

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

ἄργος

Σχόλια: 

Μαρτυρία ότι οι Μακεδόνες ονομάζουν ἄργος την πεδιάδα.

Θεματική περιοχή: