Ευστάθιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Σχόλια στην Ιλιάδα 3.623

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἠμαθία δὲ ἡ Μακεδονία ἀπὸ Ἀμάθου τινός. Φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ καί, ὅτι Μακεδὼν ὁ τοῦ Διός, ἀφ᾽ οὗ Μακεδονία ἡ χώρα, παῖδας ἴσχει δύο, Ἄμαθον καὶ Πίερα, ἀφ᾽ ὧν Ἠμαθία καὶ Πιερία πόλεις ἐν Μακεδονίᾳ.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Για το μακεδονικό τοπωνύμιο Ημαθία.