Ευστάθιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Σχόλια στην Ιλιάδα 2.517

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὅτι δὲ τὸ βέρεθρον ζέρεθρον Μακεδόνες φασί, καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται.

Γραμματειακό είδος:

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

ζέρεθρον

Σχόλια: 

Για τη μακεδονική λέξη ζέρεθρον = "βέρεθρον'.

Θεματική περιοχή: