Ευστάθιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Σχόλια στην Ιλιάδα 1.388

Χωρίο / Κείμενο: 

καυσία, ἥτις ἦν κάλυμμα κεφαλῆς Μακεδονικὸν ἐκ πίλου, ὡς τιάρα σκέπουσά τε ἀπὸ καύσωνος καὶ ὡς εἰς περικεφαλαίαν συντελοῦσά τι.

Γραμματειακό είδος:

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

καυσία

Σχόλια: 

Σχετικά με την καυσία, ένα μακεδονικό είδος καπέλου.