ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 86, πίν. 29

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης:

Θεματική περιοχή: