ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 201, πίν. 79

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
θάνατος