ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 25, πίν. 9

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης: