ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 70, πίν. 26

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης:

Θεματική περιοχή: