ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 149, πίν. 54

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Σχόλια: 

Φλαούιος, κατά τη μεταγραφή των λατινικών ονομάτων ΟΥ ~Β, αποδίδει το διχειλικό τριβόμενο | Νειχάρχου, τα τριβόμενα δεν εξηγούνται ετυμολογικά | ἀρχιερῆ, αιτιατική ενικού θεμάτων σε -e:w- της αθέματης κλίσης, αλλά βλ. και 1204, 1206 κλπ.

Βιβλιογραφία: 

Panayotou 1990, αρ. 2379