ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΑΜ 56

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Σχόλια: 

Δημοκράτεα, εναλλαγή γραφημάτων E~EI/_Φ, το ΕΙ αποδίδει /e:/

Ειδικά θέματα: 
θάνατος
Βιβλιογραφία: 

Panayotou 1990, αρ. 2253