Διοσκορίδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί ύλης ιατρικής 3.45.5

Χωρίο / Κείμενο: 

τὸ δ᾽ (ενν. πήγανον) ἐν Μακεδονίᾳ φυόμενον παρὰ τὸν Ἁλιάκμονα ποταμὸν ἀναιρεῖν φασι βρωθέν· ὀρεινὸς δὲ ὁ τόπος ὑπάρχει καὶ ἐχιδνῶν πλήρης. τὸ δὲ σπέρμα αὐτοῦ πινόμενον πρὸς τὰ ἐντὸς ποιεῖ καὶ ἀντιδότοις μείγνυται χρησίμως.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Οι ιδιότητες του βοτάνου 'πήγανον' που φυτρώνει στη Μακεδονία.