Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.557.2-3  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Ξανθικός ὁ μήν· ι. οὐδεὶς γὰρ μὴν Μακεδονικὸς τὴν ει δίφθογγον ἔχει ἐν παρατελεύτῳ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ξανθικός

Σχόλια: 

Ο μακεδονικός μήνας Ξανθικός