Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.40.22 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

τὰ δὲ ἀπὸ περισπωμένων περισπῶνται, φιλοξενοφῶν, φιλοκτησιφῶν. καὶ τὰ ἀπὸ ὀξυτόνων φυλάττει τὴν ὀξεῖαν, φιλομακεδών, ἱππαλεκτρυών.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

φιλομακεδών

Σχόλια: 

Η σπάνια λέξη φιλομακεδών ως προν την προσωδία της. Η αρχαιότερη γραμματειακή μαρτυρία της. Απαντά 3 ακόμη φορές τον 4ο αι. μ.Χ.: 2 φορές στον Θεμίστιο (πανομοιότυπο χωρίο), 1 φορά στον Αρκάδιο που αναπαράγει τον Ηρωδιανό.