Ζωβία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 5ος/4ος αι. π.Χ., Εγνατία 5 (1995-2000), 261 (= SEG XLIX 754) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.53  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Πέλλα τον 5ο/4ο αι. π.Χ. Τελευταία πιθανή μαρτυρία  στη Θεσσαλονίκη τον 1ο αι. μ.Χ.