Ζωτικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζωτιχός (ελλην. περ., Αθήνα), Zoticus (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη, Φίλιπποι, Μικρά Σκυθία )

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., BCH 57 (1933), 370-372 αρ. 28.4 (= Pilhofer 91) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
135
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στην Αθήνα, την Κορινθία και τη Σικελία την ελληνιστική περίοδο. Τελευταίες μαρτυρίες στη Θράκη και τη Λυδία τον 6ο αι. μ.Χ.