Ζωσοῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζοσοῦς (Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.85  (2) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι*) 1ος αι. μ.Χ., Šašel, IL 1252

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η μαρτυρία από τους Στόβους. Οι άλλες ανήκουν στον 2ο-3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: