Ζωσίμα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.317

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Βοιωτία τον 2ο-1ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Σικελία τον 3ο-5ο αι. μ.Χ.