Ζωπύρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζοπύρα (2ος-1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., Κρήτη), Zopyra (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 3ος αι. μ.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 55 αρ. 2 (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.33II

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
65
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Εύβοια τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 3ο-4ο αι. μ.Χ.