Ζωπᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1)Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 27 π.Χ.-14 μ.Χ., IG X.2.1.31.16 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.53 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή;) 22 μ.Χ., ή 139 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 678.9  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Χαλκίδα την ελληνιστική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ.