Ζωοφόρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζωοπόρος (αυτοκρ. περ., Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) αυτοκρ. περ., Tataki 1994, 114

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1994, αρ.114

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: