Ζωΐς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζοΐς (αυτοκρ. περ., Κύπρος / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Αθήνα 1ος αι. π.Χ., IG II2.8083 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 881) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.664.2, 6 (= SEG XLIII 459)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.  Tataki 1998, 52 αρ. 58

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Θεσσαλονίκη, την Καρία και τον Κιμμερικό Βόσπορο τον 2ο αι. μ.Χ.