Ζώανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζώϝανδρος (4ος αι. π.Χ., Κύπρος), Ζόανδρος (4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια / 1ος αι. μ.Χ., Στύβερρα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.30-31 (2) IG X.2.2.326.21  (3) 74-116 μ.Χ., IG X.2.2.325.22 & 327.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κύπρο τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Κύπρο τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.