Ζίπυρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζείπυρος (αυτοκρ. περ., Φίλιπποι / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θάσος), Ζίπιρος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Αμφίπολη), Ζύπηρος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Αμφίπολη)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940), 28Ψ (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940), 20-21Γ & Epigraphica 37 (1975), 27 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;αυτοκρ. περ., Πίκουλας 2001, 135 αρ. 37  

 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 257-258.

Σχόλια: 

Βλ και Ζιπύρων. Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Θράκη τον 3ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: