Ζιπάλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζειπάλα (γεν., Γάζωρος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 54 (1930), 376 (= Pilhofer 48· Collart 1937, πίν. 36.3 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 148 μ.Χ., ή 264 μ.Χ., BCH 35 (1911), 115 (= Pilhofer 540 & ΑΔ 52 (1997) Χρον. σ. 847 και πίν. 314δ· SEG L 569

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία

Γεωγραφική διασπορά: