Ζιπαίβης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Zipaibis & Zepaibis (γεν., 2ος αι. π.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Ιολίτες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 24 (1900), 317.4 (Pilhofer 417) (2-3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 69 αρ. 25 (= Pilhofer 514 & Dacia 2 (1958), 523)  & 64-65 αρ. 24, 5 (= Pilhofer 519  )

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία

Γεωγραφική διασπορά: