Ζηνόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Zenodorus  (2ος αι. π.Χ., Δήλος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; < Αίγυπτος 2ος αι. π.Χ.,PP IV 8808

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. PP IV 8808

Σχόλια: 

Πιθανόν Μακεδόνας.

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Χίο (ή την απέναντι ακτή) τον 5ο-4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στον Κιμμερικό Βόσπορο το 221 μ.Χ.