Ζίγρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.30

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 259.

Σχόλια: 

Γηγενές-επιχώριο, προελληνικό όνομα μοναδικής αναφοράς (εκτός αν πρόκειται για εσφαλμένη γραφή κάποιας παραλλαγής του ονόματος Σίβρας/Σίπρας). Τα γλωσσικά σχόλια από Hatzopoulos & Loukopoulou (1996, 259), οι οποίοι κλίνουν προς τη γηγενή προέλευση του ονόματος, καθώς παρουσιάζεται ως πατρώνυμο εφήβου με το γηγενές όνομα Δάλης.

Γεωγραφική διασπορά: