Ζειδέβης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.59

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Detschew s.v.· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 249, 257· Παπανικολάου 2012, 197.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς γηγενές θεοφόρο όνομα (ανήκει στα σύνθετα διθεματικά ανθρωπωνύμια με α' συνθετικό το Ζει-/Δι- 'Δίας, Θεός' (Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 257). Για το θέμα Ζει-/Δι-, βλ. .

Γεωγραφική διασπορά: